Laboratori de pedagogies de contacte

Laboratori de pedagogies de contacte

Exposició
Abel del Castillo, Institut Baix a mar i Paola Martínez, Joan M. Gual i Genera, associació en defensa dels drets de les dones, Aïda Jordà i R.Marcos Mota, Genderhacker. Procés de tutoria: Javier Rodrigo.
17.11 / 2011 — 24.02 / 2012
Sala d’Art Jove

Laboratori de pedagogies de contacte és un espai expositiu en constant (de)construcció. Presenta, per una banda, un seguit d’arxius relacionats amb els projectes educatius i d’investigació que s’han produït enguany en les modalitats d’investigació i educació de la Sala d’Art Jove. Per altra banda s’acompanya d’un programa d’esdeveniments públics que tindran lloc fins a finals de gener de 2012 i que tenen per objectiu fer extensibles els projectes a nous públics, així com donar lloc a hibridacions i a produccions anòmals de coneixement, des d’una relacionalitat de cossos en contacte.
Amb el títol Laboratori de pedagogies de contacte volem subratllar la importància que està tenint el gir educatiu en l’àmbit artístic, però sobretot fer ressò de les tendències feminista i queer que emfatitzen la pedagogia com un projecte polític de construcció d’identitat.

Les males influències

Activitat

Jose Begega, Marta Burugorri, Abel del Castillo, Paco Chanivet, Laia Estruch, Genderhacker, Núria Güell, Antoni Hervàs, Marla Jacarrilla, Aïda Jordà i Rafa Marcos, Gerard Ortín, Ryan Rivadeneyra, Nicolás Rojas, Carlos Valverde.
03.12 — 17.12 / 2011

El cicle d’activitats Les males influències parteix d’una invitació adreçada als artistes de la Sala d’Art Jove seleccionats en la convocatòria d’enguany: la de construir una proposta en relació a algun o alguns referents que hagin estat importants en el seu treball artístic. La invitació, a més, requeria que aquesta proposta s’articulés segons un format concret dels tres plantejats com a posibles: com a visita a un indret específic, com a trilogia audiovisual o com a càpsula radiofònica. Aquest plantejament evidencia un interès en conèixer el tipus de relació que els creadors estableixen amb les manifestacions i els materials d’altres autors –ja siguin artístics o d’una altra índole– i, per extensió, la voluntat de reflexionar sobre la manera com ens aproximem a la producció cultural, tot explorant les poroses connexions existents entre fenòmens com ara la cita, la referència, el plagi i l’apropiació. L’apel·lació a les “males influències” denota una voluntat de donar cabuda a la investigació d’aquells referents menys canònics o academicistes, així com al requeriment d’articular-los en un marc d’interpretació poc convencional.

El cicle està conformat per tres activitats que tindran lloc al desembre, i comptarà amb la participació de dos convidats especials: Eloy Fernández-Porta i Mery Cuesta.
El cicle està comissariat pe l’equip tutorial de la Sala d’Art Jove 2011: Azotea (Ane Agirre i Juan Canela), Julieta Dentone, i Alexandra Laudo [Heroínas de la Cultura].

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.