Confluències…

Skills: Show

Confluències per a la des/educació

presentacic3b3

Del 18 de novembre del 2010 al 29 de gener del 2011

Alguns itineraris de col·laboració i desbordament entre institucions d’art i d’educació

Aquesta és una exposició col·lectiva que recull els treballs seleccionats sota el tema de la deseducació a la Convocatòria 2010 de Can Felipa, en la modalitat de creació artística (obra i projecte artístic en context educatiu), i que es mostren en diàleg amb el projecte A propòsit de nosaltres i el lloc on som, desenvolupat pel col·lectiu artístic Sinapsis juntament amb els mestres i els alumnes del Escola Miralletes i de l’Institut Sant Josep de Calassanç del Districte de Sant Martí. Aquest projecte, resultat d’un procés de treball impulsat per la Plataforma d’art en context Trans_Art_Laboratori durant el 2010, investiga les possibilitats de col·laboració en xarxa entre institucions educatives i artístiques.

L’objectiu és experimentar amb la incorporació de processos artístics i de producció cultural en les metodologies de treball d’escoles i instituts com una estratègia per desenvolupar la creativitat i la capacitat crítica dels docents i els alumnes, i alhora, oferir als artistes contextos d’intervenció que els permetin desenvolupar processos de creació des d’una metodologia col·laborativa. D’aquesta manera, el projecte proposa investigar altres models de compromís entre els equipaments culturals i la societat, perquè vagin més enllà d’oferir serveis i s’impliquin en processos de llarg recorregut vinculats al context en el qual s’ubiquen. És a dir, afavorir que els centres educatius siguin espais de cultura i creació, i que els equipaments culturals siguin llocs d’innovació i debat sobre el potencial educatiu de la cultura contemporània.

Confluències per a la des/educació es presenta doncs com un espai de trobada que a més de mostrar els resultats dels processos desenvolupats, vol plantejar un seguit de reflexions en forma de preguntes obertes. Un conjunt de qüestions que alhora que fan de guia de lectura per a l’exposició, busquen suscitar el debat i fer de la confluència de diferents maneres de fer una eina per a la deseducació i la crítica.

Jordi Erola, Antonio Gagliano, Genderhacker, Mintegi, Eulàlia Rovira Solanas, Maria Camila Sanjinés i Manel Quintana (Artistas Salchichas), Sinapsis amb alumnes i mestres de l’Escola Miralletes i l’Institut Sant Josep de Calassanç 

Una exposició en tres espais:
Can Felipa, l’escola Miralletes i l’institut Sant Josep de Calassanç

Centre Civic Can Felipa
http://canfelipaartsvisuals.wordpress.com/2010/11/11/confluencies-per-a-la-deseducacio/
https://confluencies.wordpress.com

muro