Identitat i cos

Skills: Research, Workshop

La promulgació de la Llei 4/23, de 28 de febrer, per a la igualtat real i efectiva de les persones trans i per a la garantia dels drets de les persones LGTBI, vigents des del passat 2 de març, s’ha fent entre manifestacions d’aprovació i de rebuig de diferents col·lectius socials en diversos mitjans de comunicació, i també ha esdevingut un tema de conversa social. Quan ja portem alguns mesos de vigència de la nova llei, des de la Secció de Ciències Jurídiques i Econòmiques de l’IEI s’ha organitzat una jornada de debat i de reflexió a partir de les aportacions que facin persones expertes i qualificades de l’Àmbit acadèmic, social i professional per tal de tenir la millor comprensió del contingut i de l’abast del text normatiu

Dimarts, 24 d’octubre de 2023. De 18.00 a 20.30 h. Aula Magna IEI
18.00 h – Presentació de la jornada
18.10 h – Algunes implicacions personals i familiars de la llei: menors d’edat trans i progenitors trans. Esther Farnós i Amorós, professora Dret Civil de la UPF
19.00 h – Col·loqui, en relació a l’aplicació de la llei trans. Diego Marchante Hueso, professor d’Audiovisuals i Estudis de Gènere de la Facultat de Belles Arts de la UB; Sandra Castro Bayona, activista i regidora a la Paeria de Lleida; Xavier Palau Altarriba, doctor en dret i cap de l’oposició a la Paeria de Lleida. Modera Celestí Pol i Vilagrasa, advocat, membre de la Secció de Ciències Jurídiques i Econòmiques de l’IEI
Organitza: Secció de Ciències Jurídiques i Econòmiques de l’IEI

https://www.iei.cat/ca/administracio/fpiei/blog/jornada-identitat-i-cos-consideracions-al-voltant-de-la-llei-trans/49445.html