La lloca loca

Skills: Design, Documentary, Research

La Lloca Loca e?s un joc que segueix les passe2s52dels feminimes i lluites LGTBIQ+ de la ma? de les nostres lloques, activistes i feministes que van impulsar i sostenir el moviment, i formen part de la nostra memo?ria histo?rica feminista. El joc e?s una adaptacio? del Jocde l?Oca i vol ser una experie?nciaimmersiva lu?dica de la memo?ria de les lluites feministes des dels anys 70 fins a l?actualitat.